فاطمه پورباقری

متخصص طب فیزیکی، نوارعصب و عضله

فاطمه پورباقری

فاطمه پورباقری

متخصص طب فیزیکی، نوارعصب و عضله

066-3111

لرستان - خرم آباد: کوی ارتش - بلوار پیروزی

فاطمه پورباقری

درباره

خدمات قابل ارائه در مرکز درمانی:
  • کلینیک طب فیزیکی، نوار عصب و عضله

اطلاعات تماس

شماره تماس:

آدرس: لرستان - خرم آباد: کوی ارتش - بلوار پیروزی

ساعت کاری