سامان احمدی

جراح عمومی و لاپاراسکوپی

سامان احمدی

سامان احمدی

جراح عمومی و لاپاراسکوپی

066-3111

لرستان - خرم آباد: کوی ارتش - بلوار پیروزی

سامان احمدی

درباره

خدمات قابل ارائه در مرکز درمانی:
  • کلینیک جراحی عمومی و لاپاراسکوپی

اطلاعات تماس

شماره تماس:

آدرس: لرستان - خرم آباد: کوی ارتش - بلوار پیروزی

ساعت کاری